Vi leker ikke gummibåt

Kevin Lauren

Etter flere år med drills in the trenches ble Lauren locked opp. I tiden før the slammer fant Lauren tilbake til røttene sine med punchlines og multi-rim over drill beats. Nå er det stille før stormen, og når Lauren har gravd en tunell out da box kommer hele landet til å vite hvem Kevin Lauren er!

Kevin Lauren har i flere sammenhenger samarbeidet med Ballinciaga som også blir å se på GBfestiaveln i år!