Vi leker ikke gummibåt

Billetter

Billetter kan også kjøpes på sablamoro.no/billetter 

PS! Vi selger også billetter i døra men da med påslag på 50,- per billett

Vi har stoppet forhåndssalget av Kapteinpakken, men selger ut gjenværende båter ved innsjekk på Fiane!