Vi leker ikke gummibåt

Vilkår for deltakelse

Den korte versjonen

 1. Det er påbudt med vest på turen ned elva.
 2. Rydd opp din egen båt.
 3. Glassflasker er ikke ønsket
 4. Husk legitimasjon (aldersgrense, 18 år)
 5. Det er kun på toalettene det skal toaletteres
 6. Vi tar bilder og filmer under festivalen.
 7. Bruk sunn fornuft!

Den grundige versjonen

1 – Praktisk

 1. Redningsvest  er påbudt. GBfestivalen kan ikke holdes ansvarlige for hendelser, ulykker eller skader som oppstår og går ut over deltagere av festivalen. Deltagere må forholde seg til instrukser fra vakter og ellers av arrangørens representanter.
 2. Glassflasker og glass  er forbudt på festivalområdet. Glassflasker på området vil bli tømt ut og beslaglagt.

2 – Betaling

 1. Festivalen har bindene påmelding. Billetter vil ikke bli refundert. Ved å godta disse vilkårene pliktes deltager å betale for deltagelsen innen 2 uker etter påmelding. Dersom påmelding skjer innen 14 dager før festivalens start, vil siste betalingsfrist være 2 dager før festivalens start. Ved innbetaling av for lavt beløp vil deltager ikke slippe inn på festivalområdet før hele summen er betalt. Deltageren må da betale opp til summen som gjelder for betaling ved oppmøte.
 2. Ved kjøp av rabatterte billetter, må avtale eller liste fra sponsor være innlevert til festivalen 2 uker før festivalens start.
 3. Prisen som er oppgitt er gjeldene kun for denne påmeldingen og den enkelte deltager.
 4. Programendringer kan forekomme. Kansellering av artister/band og påfølgende programendringer vil
  ikke medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon gis kun ved avlysning av hele arrangementet

3 – Billettbånd

 1. Billettbånd skal alltid bæres på arm, og fremvises på vakters oppfordring.
 2. Billettbånd er personlig og kan ikke overdras av andre.
 3. Tap av billettbånd må meldes til arrangør ved ugrunnet opphold.
 4. Personer uten gyldig billettbånd skal bortvises fra området.
 5. Aldersgrensen er 18år. Man er pliktig til å vise legitimasjon hvis festivalens vakter ønsker det.

4 – Oppførsel

 1. Urinering er ikke tillatt annet enn på toalettene og anviste plasser. Brudd på dette kan føre til at man blir bortvist fra området
 2. Ved legemsfornærmelse vil man bli utvist fra området.
 3. Tyveri kvalifiserer til bortvisning fra arrangementet.
 4. Ved hærverk på andres eiendom vil man kunne bli bortvist fra området.
 5. Forsøpling skal ikke forekomme. Hver deltager er pliktig til å levere sitt søppel på angitte plasser.

5 – Rusmidler

 1. Ulovlige rusmidler skal ikke nytes eller bæres på arrangementets område.
 2. Overstadig berusede personer vil bli bortvist fra arrangementet.

6 – Konkurranser

 1. Alle deltagere kan delta i konkurranser arrangert av GBfestivalen. Vinnere vil bli annonsert på festivalens hjemmeside og på festivalen. Juryens avgjørelse er endelig.
 2. GBfestivalen kan ikke stilles til ansvar for  for økonomiske hendelser, ulykker eller skader som oppstår i forbindelse med deltagelse i konkurransene.

7 – Annet

 1. GBfestivalen forbeholder seg retten til å publisere bilder/videoopptak tatt i forbindelse med festivalen. Bilder/videoer som er sjenerende eller “på kanten” vil ikke bli lagt ut. Det er opp til festivalen å velge hvilke bilder/videoer som kan benyttes. Dersom du ønsker et bilde/video av deg fjernet fra siden, kan du sende en henvendelse til post @ GBfestivalen.no og vi vil fjerne dette dersom det kan oppleves som støtende.
 2. Generelle ordensregler gjelder. I tillegg til vilkårene gjelder også norske lover.
 3. Aldersgrensen for festivalen gjelder festivalens gjester og det kan gis dispensasjon for unntak til personer som er ansatt av festivalen.
 4. Ved brudd på vilkår(ene) vil deltager kunne miste retten til å delta på festivalen samt senere arrangement i regi av GBfestivalen. Utgifter deltaker har hatt, vil ikke bli refundert.
 5. Grove overtredelser av dette reglement vil bli politianmeldt og arrangøren står fritt til å bortvise deltagere fra området hvis deltageren motarbeider festivalens retningslinjer.
 6. Vilkårene kan bli endret uten varsel og deltager er pliktig til å forholde seg til enhver tids gjeldene regler og vilkår.
 7. Ved å delta på festivalen, aksepterer deltakere reglene og andre føringer som er listet opp på denne siden og annet tilhørende materiell.

8 – Elveturen

 1. Ved å delta på elveturen erkjenner du at redningsvest er påbudt.
 2. Du må selv rydde båt og eventuelle effekter du tar med i elva. GBfestivalen stiller søppelcontainer disponibel ved Høygilt hvor planlagt stopp er. Dersom du velger å stoppe før, må du selv ta ansvar for å få bragt avfall og båter til container eller med hjem